Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „PBSE” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że w dniu 16 listopada 2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „PBSE” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego celem jest wzrost innowacyjności sektora elektroenergetycznego.

Spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „PBSE” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 odbędzie się w Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79  w Warszawie, Sala Balowa D.
 
Konkurs ma zachęcić przedsiębiorców i środowiska naukowe do opracowania technologii najbardziej wartościowych dla całej gospodarki. Duży nacisk położono na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu mają też powstać innowacyjne produkty, które przyspieszą rozwój energetyki prosumenckiej. Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE można składać od 2 listopada do 20 grudnia br.
 
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.
 
Rejestracja na spotkanie oraz agenda na stronie NCBiR.
 

    Aktualności

    Data dodania
    7 listopada 2016