Relacja ze spotkania naukowców UMCS z przedsiębiorcami

14 marca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie naukowców UMCS z przedstawicielami firm zainteresowanych współpracą z naszym Uniwersytetem. Gospodarzem był Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. Celem wizyty przedsiębiorców było przedstawienie oferty badawczo-wdrożeniowej Wydziału oraz wybranych laboratoriów. UMCS reprezentowali: Rektor - prof. Stanisław Michałowski oraz Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii - prof. Kazimierz Trębacz.

Ze strony przedsiębiorców na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele branży biotechnologicznej, spożywczej i farmaceutycznej oraz reprezentanci lubelskich klastrów.

Na wstępie spotkania Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski podkreślił, że przedsiębiorstwa mogą korzystać z potencjału naukowego Uczelni w celu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, a perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 ma pomóc w zacieśnianiu kontaktów nauki z biznesem poprzez realizację wspólnych projektów.

Po spotkaniu prezentacyjnym przedsiębiorcy mogli obejrzeć laboratoria Zakładu Biochemii, Zakładu Biologii Molekularnej oraz Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej oraz zadawać pytania.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS i ma charakter cykliczny.

Kolejne spotkanie odbędzie się na Wydziale Chemii 31 marca 2014 r.

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności