Podpisanie umowy między UMCS a Fabryką Kabli Elpar Sp. z o.o.

29 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa o współpracy badawczo-rozwojowej między UMCS a Fabryką Kabli Elpar Sp. z o.o. w Parczewie - firmą specjalizującą się w produkcji kabli i przewodów elektroenergetycznych. Założeniem umowy jest aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o potencjał naukowo-badawczy naszego Uniwersytetu poprzez wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji do sektora publicznego i prywatnego, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych oraz organizację praktyk i staży dla studentów.

Fot. Aneta Adamska

Umowę ze strony UMCS podpisał JM Rektor prof. Stanisław Michałowski, a ze strony Fabryki Kabli Elpar Sp. z o.o. Prezes Zarządu Wiesław Czarnacki oraz Prokurent Andrzej Szczygielski.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o. (z siedzibą w Parczewie) od 1990 r. specjalizuje się w produkcji kabli i przewodów elektroenergetycznych. Są one produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i zgodnie z europejskimi normami. Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów jest szereg certyfikatów oraz kompleksowo wyposażone laboratorium w nowoczesne urządzenia do badania produkowanych wyrobów.

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o. funkcjonuje na terenie Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej od 2000 r. Działalność gospodarczą rozpoczęła pod koniec 2001 r. W 2002 r. nastąpił dynamiczny rozwój firmy - zwiększenie zatrudnienia i powiększenie parku maszynowego. Firma ELPAR II zajmuje się produkcją kabli i przewodów elektroenergetycznych. Wszystkie wyroby spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy Niskonapięciowej i posiadają znak CE. Od 2003 r. firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2000.

    Aktualności