Pierwszy konkurs w ramach programu INFRASTARt

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju I konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt

Celem Programu INFRASTARt jest zwiększenie wykorzystania infrastruktury B+R oraz wspieranie umiędzynarodowienia działalności jednostek naukowych.
Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • wsparcie komercyjnego wykorzystania wspartej infrastruktury B+R w projektach badawczo-rozwojowych,
  • pobudzenie współpracy międzynarodowej w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+R
  • profesjonalizacja zarządzania infrastrukturą B+R na rzecz komercjalizacji oraz współpracy międzynarodowej. 

Ogłaszany I konkurs dotyczy wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II priorytetu POIG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 25 mln PLN oraz za pomocą której można prowadzić prace B+R oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 

Nabór wniosków będzie trwał od 11 stycznia do 11 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne sa na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: NCBR

    Aktualności

    Data dodania
    15 grudnia 2020