Oferta UMCS dla jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS opracowało ofertę współpracy UMCS z jednostkami samorządu terytorialnego.

W ofercie:

EDUKACJA:

 • 90 kierunków studiów podyplomowych
 • Kursy i szkolenia, w tym zamawiane
 • Uniwersytet Dziecięcy
 • Uniwersytet III Wieku
 • Certyfikowane kursy językowe TELC, City&Guilds oraz LCCI posiadające akredytację Urzędu Służby Cywilnej

USŁUGI:

 • Opracowania i konsultowanie dokumentów strategiczno-planistycznych
 • Badania, opinie, ekspertyzy i analizy z zakresu ochrony i monitoringu środowiska oraz oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • Opracowania materiałów promocyjno-reklamowych
 • Realizacja projektów promocyjnych i kulturalnych w Inkubatorze Medialno-Artystycznym
 • Tworzenie i przetwarzanie baz danych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu IT
 • Badania statystyczne, socjologiczne, rynkowe i marketingowe (ankiety, wywiady, itp.) z zakresu turystyki, gospodarki i kultury
 • Konsultacje językowe, tłumaczenia
 • Inne usługi zamawiane, w zależności od indywidualnych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego

Istnieje możliwość zlecenia badań, ekspertyz on-line: www.formularzzlecenia.umcs.pl

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI:

 • Umowy partnerskie, umowy patronackie UMCS
 • Wykłady zamawiane prowadzone przez pracowników UMCS na terenie szkoły
 • Tworzenie filii zamiejscowych Uniwersytety Dziecięcego w porozumieniu z Władzami jednostek samorządu terytorialnego
 • Kompleksowa organizacja  i obsługa szkół w ramach ich udziału w corocznym Festiwalu Nauki UMCS
 • Organizowanie w szkołach ponadgimnazjalnych dodatkowych zajęć sportowych przez Akademicki Związek Sportowy UMCS

PONADTO:

 • Współpraca naukowo-badawcza w ramach umów partnerskich i konsorcjów
 • Współudział w projektach współfinansowanych ze środków UE np. RPO, PO RPW, PO IR, Horyzont 2020 i inne
 • Praktyki, staże studentów i pracowników UMCS
 • Organizacja konferencji naukowych na terenie miasta/gminy we współpracy z UMCS

 

Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań  UMCS  wspomaga  przedsiębiorców /samorządowców  w nawiązaniu współpracy z naukowcami naszej Uczelni. Jako Uniwersytet dysponujemy unikalną aparaturą  oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wspomóc dynamiczny rozwój jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do współpracy!

Osoba do kontaktu: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Rektorat, p. 1212, XII piętro
Tel. (81) 537-51-76, (81) 537-55-40
e-mail: wirginia.gieryng@umcs.pl

 

  Aktualności

  Data dodania
  19 maja 2015