Naukowcy z Ukrainy gośćmi UMCS

18 września br. na UMCS odbyło się spotkanie z przedstawicielami uczelni z Iwano-Frankowska z Ukrainy. Wizyta była etapem realizacji projektu: „Student z inicjatywą. Wektor oszczędzania energii” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Projekt ma na celu wymianę wiedzy uczelni polskich i ukraińskich w zakresie ochrony środowiska, energetyki odnawialnej, oszczędzania energii oraz zwiększania efektywności energetycznej.

W wizycie wzięli udział naukowcy i studenci Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Stefanyka, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ropy i Gazu w Iwano-Frankowsku, a także Krzysztof Łątka oraz Wiktor Swincicki - przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin. Ze strony UMCS  w spotkaniu uczestniczyli Dziekan Wydziału Chemii, prof. Władysław Janusz, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prof. Sławomir Terpiłowski, Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS, dr Dagmara Kociuba oraz pracownicy naukowi: dr Marcin Kozieł, dr Adam Lesiuk, dr Marek Rotko.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia z obszaru ochrony środowiska realizowane na UMCS. Przedstawiono stan zaawansowania badań i zakres ich wdrażania w przemyśle, a także współpracę w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy.

Kolejnym etapem będzie spotkanie warsztatowe 19 września br. organizowane przez Urząd Miasta Lublin, w ramach którego ma zostać wypracowany projekt bazy wymiany studenckiej i naukowej pomiędzy uczelniami Lublina i Iwano-Frankowska.

Organizatorem spotkania było Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

    Aktualności