Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki - relacja z debaty

5 marca 2014 r. w godz. 11.00-14.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie odbyła się debata „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”.

Podczas debaty została podjęta dyskusja mająca na celu wypracowanie stanowiska dotyczącego stworzenia mechanizmów efektywnego ukierunkowania procesu kształcenia w szkołach wyższych na potrzeby rynku pracy. Omówione zostały także kwestie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym pod kątem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Efekty tych rozmów zostaną przedstawione podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Konsultacje programu Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki

Tezy i założenia opracowane przez Pracodawców RP

Stanowisko lubelskiego środowiska naukowego [PDF]

Fot. Aneta Adamska

    Aktualności