Nabór wniosków w projekcie „Inkubator Innowacyjności+”

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłaszają nabór wniosków w zakresie wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Nabór będzie prowadzony od 31.10.2017 r. do 30.11.2017 r. do godziny 15.00.

Zasady naboru, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu.

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure-Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213

    Aktualności

    Data dodania
    31 października 2017