Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin ma charakter honorowy i prestiżowy. Jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstwa oraz jego pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu.

Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta oraz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • w kategorii „Innowacyjność”:
 • - zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania o wysokim poziomie innowacyjności;
 • - uzyskują znaczące efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
 • w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym”:
 • - osiągają sukces jako eksporterzy z wysokim udziałem i dynamiką eksportu w sprzedaży ogółem;   
 • - wyróżniają się ze względu na prowadzone prace badawcze lub  wdrożeniowe;
 • w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta”:
 • - pozytywnie oddziałują na rynek pracy miasta Lublin;
 • - zrealizowały znaczące projekty inwestycyjne;
 • - posiadają rozpoznawalną markę;
 • w kategorii „Młode Firmy”:
 • - wykazują dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
 • - posiadają potencjał do dalszego rozwoju;
 • - wykazują dynamiczny wzrost zatrudnienia;
 • w kategorii "Przemysły Kreatywne":
 • - prowadzą minimum dwa lata aktywność w sferze gospodarczej będąc mikro przedsiębiorą;
 • - ich przychody za ostatni rok dochodowy nie mogą przekroczyć 30% przychodów pochodzących z budżetu Gminy Lublin;
 • - prowadzona przez nich działalność w sferze gospodarczej pozytywnie wpływa na kształtowanie wizerunku miasta Lublin;
 • - funkcjonują w obszarze: film i video i multimedia, muzyka, telewizja, radio, wydawnictwa, gry wideo i oprogramowanie, rzemiosło i rękodzieło, architektura, branding i działania reklamowe, design, moda.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty czyli mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

Zgłoszenie do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać poprzez wypełnienie formularza wybranej kategorii znajdującego się poniżej oraz przesłanie go na adres mailowy: biznes@lublin.eu w wersji elektronicznej oraz dostarczenie w wersji papierowej na adres Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości pl. Litewski 1 w Lublinie z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2019” do 18 października 2019 r.

  Aktualności

  Data dodania
  26 czerwca 2019