Klaster Lubelska Medycyna - zaproszenie do współpracy

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza pracowników naukowych do współpracy z Klastrem Lubelska Medycyna. Klaster jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Misją Klastra jest budowanie sieci wzajemnych powiązań, wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, mających na celu wsparcie rozwoju branży medycznej i prozdrowotnej w Lublinie i województwie lubelskim. Współpraca w ramach Klastra przyczynia się do wzrostu innowacyjności firm i instytucji oraz jakości usług świadczonych w obszarze ochrony zdrowia. Działalność Klastra tworzy przestrzeń do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji, a także rozwoju przedsiębiorczości i turystyki medycznej.

Koordynatorem Klastra jest Gmina Lublin.
Pracownicy naukowi zainteresowani współpracą proszeni są o kontakt z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt: mgr Wirginia Gieryng-Cieplak
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Rektorat, p. 1213, XII piętro
Tel. (81) 537-51-76, (81) 537-55-40

    Aktualności