Innowacje w praktyce 2020

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS w imieniu głównych organizatorów, którymi są Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie oraz Centrum Innowacji Naukowo Edukacyjnych, ma zaszczyt zaprosić w dniu 20 października 2020 r. o godz. 10.00 do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (ul. Grottgera 2) na kolejną edycję Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin.

Tegoroczna edycja będzie obejmować trzy symultanicznie odbywające się wydarzenia.

  • VII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce” przeznaczoną głównie dla młodych naukowców;
  • IX Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, prezentującą przykłady nowych technologii oraz urządzeń badawczo-pomiarowych;
  • warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.

Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin jest integracja środowiska naukowego (doktorantów i studentów) z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych obszarów: techniki, nauk humanistycznych, przyrodniczych i medycznych. 

W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne Covid-19 Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, co pozwoli na udział osobisty, ale także, z uwagi na wersję ON-LINE - udział gości z kraju i z zagranicy. Dzięki temu uczestnikami wydarzenia będą między innymi: Prof. Mohamed M. Belhaq (University Hassan II, Morocco),  Prof. Junlei Wang (School of Mechanical and Power Engineering, ZhengZhou University, China oraz Prof. José Manoel Balthazar (Universidade Estadual Paulista Brasil), którzy uczestniczyć będą w sesji specjalnej  pt.  Energy Harvesting.

Warsztaty połączone z konferencją wraz z licznymi panelami mają charakter cykliczny i są organizowane od 2012 r. Podczas Konferencji głos zabiorą doświadczeni badacze, młodzi naukowcy oraz doktoranci, a także dyrektorzy i kierownicy przedsiębiorstw przemysłowych, którzy wdrażają nowe innowacyjne technologie. Szczególnego efektu organizatorzy upatrują w postaci zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami i przedstawicielami z zakładów przemysłowych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów UE i aktualnie wdrażanego projektu Horyzont Europa (2021-2027), w którym ważną rolę odgrywa współpraca międzysektorowa, głównie współpraca nauki i biznesu. Ponadto, organizatorzy kładą duży nacisk na aspekt praktyczny i w ramach panelu dyskusyjnego odbędą się warsztaty dotyczące tych zagadnień.

Poprzez integrację środowiska w ramach PSD 2020 Oddział Lubelski Polskiej Akademii Nauk (w tym także poszczególne komisje) uzyska wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów, doktorantów i przedsiębiorców, co z kolei pozwoli na rozwój i poprawę współpracy w zakresie działań o charakterze rozwojowym.

Panelowe Spotkania Dyskusyjne konferencja, wystawa i warsztaty z roku na rok stają się okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między naukowcami a praktykami. Prowadzą także do ważnej merytorycznej dyskusji na temat sposobów komercjalizacji innowacji naukowych w wielu różnych dziedzinach. Naukowcy mają możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć badawczych, a przedsiębiorcy zapoznać szersze grono naukowców z uczelni z terenu Lubelszczyzny, a także całego kraju, ze swoją komercyjną ofertą. Dotychczas zorganizowane spotkania warsztatowe spotykały się z ogromnym zainteresowaniem i pozwoliły na nawiązanie współpracy pomiędzy placówkami naukowymi a przedsiębiorstwami.

Szczegółowe informacje oraz panel rejestracji dostępny jest on-line na stronie Głównego Organizatora.

Koordynatorami wydarzenia z ramienia UMCS są Wydział Chemii UMCS oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt:

Zapraszamy!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2020