EKO Forum LKB

W dniu 18 listopada 2019 r. odbędzie się w Ecotech Complex EKO Forum Lubelskiego Klubu Biznesu. Forum to doskonałe miejsce do podjęcia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska, poszukiwania rozwiązań dla alternatywnych źródeł energii i paliw, a także funkcjonowania człowieka w obszarze zdrowia i żywności. Forum skierowane jest do przedsiębiorców, naukowców oraz studentów zainteresowanych ekologią. UMCS jest Partnerem wydarzenia.

Podczas wydarzenia przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, świata nauki, przedsiębiorcy oraz środowiska związane z ekologią, dokonają analizy aktualnych trendów, zagrożeń i wyzwań w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Zakres merytoryczny przedsięwzięcia skupi się na kluczowych zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i miejscem człowieka w środowisku, w tym:

• Zdrowe trendy w żywności;

• Człowiek a medycyna;

• Zarządzanie energią, a ochrona środowiska;

• Czyste środowisko i czyste powietrze.

Wszelkie inicjatywy i dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne i potrzebne zarówno w Polsce, jak i w naszym regionie. Organizatorzy Forum wychodzą z inicjatywą spotkania podczas konferencji i przedyskutowania wyzwań stojących przed lubelskimi przedsiębiorcami, samorządami i naukowcami.

Udział w Forum jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Szczegółowy program oraz rejestracja dostępne są na stronie Lubelskiego Klubu Biznesu. 

 

    Aktualności

    Data dodania
    13 listopada 2019