Działanie 1.2 Badania celowe - nabór wniosków

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe. Jest to okazja dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców, by pozyskać dotację na projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług, procesów lub ulepszeniu tych istniejących. ​

Dofinansowanie otrzymają projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Wnioski można składać w terminie od 31 sierpnia do 30 września 2019 r. do godziny 15:00.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:​ Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie​, ul. Wojciechowska 9a,​ 20-704 Lublin​

Szczegóły dotyczące naboru na stronie LAWP.

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2019