Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS

Decyzją JM Rektora UMCS z dniem 1 września 2016 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zostało utworzone Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS. Jednostka ta jest powołana w miejsce byłego Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

CTWiT ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy Uczelnią, a biznesem. Głównym zadaniem jednostki jest wdrażanie technologii, wynalazków i rozwiązań opracowywanych na naszej uczelni, a także pomoc ich twórcom w procesie komercjalizacji. Centrum ma także wspomagać realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w sferze nauka – biznes.

W ramach swojej działalności CTWiT kontynuuje wszystkie zadania realizowane przez CIiKB.

Kontakt z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii:
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin
Budynek Rektoratu UMCS, XII piętro, pok. 1209, 1213
tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41
e-mail: biznes@umcs.pl
www.biznes.umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 września 2016