„Lubelska wyżyna technologii fotonicznych” – ogłoszenie konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lubelska wyżyna technologii fotonicznych", ogłoszonego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwo Lubelskie. Przedsięwzięcie polega na wsparciu prac B+R w obszarze technologii fotonicznych. Jego celem jest wzrost zdolności lubelskiej gospodarki i nauki do tworzenia oraz komercjalizacji wiedzy w obszarze technologii fotonicznych do roku 2026.


W konkursie NCBR dofinansowanie można uzyskać tylko na realizację badań przemysłowych. Wnioskodawcy, którzy chcieliby uzyskać wsparcie na realizację prac rozwojowych oraz ewentualnie komponentu wdrożeniowego mogą aplikować w konkursie, który ogłasza Województwo Lubelskie.

Na konkurs przeznaczono 17 mln PLN. Nabór wniosków uruchomiony zostanie 15 listopada 2019 r. i potrwa do 31 stycznia 2020 r., w dwóch rundach. W konkursie NCBR mogą wziąć udział konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Szczegóły wraz z dokumentacją konkursową na stronie NCBR.

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2019