13.10.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16.10.2015 Biuro projektu będzie nieczynne. W dniu w 19.10.2015 r. Biuro projektu będzie czynne godzinach 11:15-15.15.

10.06.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 11.06.2015 – 15. 06.2015 r.Biuro projektu czynne będzie w następujących godzinach: czwartek-piątek – 7:15-11.15, poniedziałek – 11:15-15.15.

03.06.2015 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" zamieszczona została ostateczna lista osób skierowanych do odbycia stażu.

20.05.2015 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" zamieszczona została lista osób skierowanych do odbycia stażu.

06.05.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 06.05.2015 r. ogłoszony został nabór wniosków do programu stażowego pobierz.
W zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy" znajduje się formularz zgłoszeniowy na staże wraz z Regulaminem staży studenckich.

28.04.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 28.04.2015 - 06.05.2015 r. od godz. 08:00 do godz. 12:00 przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe na warsztaty z pracodawcami. Wzór formularza znajduje się w zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy".

15.04.2015 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Stypendia" zamieszczona została ostateczna lista stypendystów w II semestrze roku akademickiego 2014/2015.

25.03.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce "Stypendia" zamieszczona została lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium w II semestrze roku akademickiego 2014/2015.

11.03.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 11.03.2015 r. ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendium. Więcej informacji w zakładce "Stypendia".

12.02.2015 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 19.02.2015 r. w godz. 8:00-11:00 w Biurze Projektu, pok. 222 będzie prowadzony nabór wniosków na zajęcia dodatkowe realizowane w VI semestrze z następujących tematów: "Modele matematyczne w naukach aktuarialnych" i "Wnioskowanie statystyczne z programem Statistica 10 PL". W zakładce "Zajęcia dodatkowe" znajduje się formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.

Zajęcia wliczane do aktywności w projekcie.

12.11.2014 r.
Szanowni Państwo,

W związku z brakiem odwołań do decyzji stypendialnych, lista stypendialna z dnia 28.10.2014 pozostaje utrzymana.
W przyszłym tygodniu zostaną podpisane umowy stypendialne.

03.11.2014 r.
Sanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 06-07.11.2014 od godz. 08:00 do godz. 14:00 przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe na warsztaty z pracodawcami. Wzór formularza znajduje się w zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy".

28.10.2014 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce "Stypendia" zamieszczona została lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium.

16.10.2014 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 16.10.2014 r. ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendium. Więcej informacji w zakładce "Stypendia".

06.10.2014 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 20.10.2014 od godziny 12:00 w biurze projektu, pok. 222 będzie prowadzony nabór wniosków na zajęcia dodatkowe realizowane w V semestrze z następujących tematów: "Szeregi czasowe, indeksy i prognozowania" i "Wybrane zagadnienia z inżynierii finansowej". W zakładce "Zajęcia dodatkowe" znajduje się formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.

Zajęcia wliczane do aktywności w projekcie. 

06.10.2014 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 06.10.2014 -17.10.2014 r. Biuro będzie czynne w następujących godzinach: poniedziałek - 11.15-15.15, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.15-11.15.

14.08.2014 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 18.08.2014-20.08.2014 r. Biuro będzie czynne w następujących godzinach: poniedziałek - 11.15-15.15, wtorek, środa – 7.15-11.15.


28.07.2014 r.
Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 27.07.2014-14.08.2014 r. Biuro będzie czynne w następujących godzinach: poniedziałek - 11.15-15.15, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.15-11.15.


21.05.2014 r.
Szanowni Państwo,

Warsztaty z Pracodawcami odbędą się w Warszawie.

I termin – 28.05.2014 g. 9:30 (wyjazd około 6:30) – Analiza finansowa
II termin – 03.06.2014 g. 13:00 (wyjazd około 9:30) – Biuro maklerskie

Zapisy na poszczególne tematy w czwartek, 22.05.2014 r., od 9:00 w Biurze projektu, wg kolejności zapisu.

20.05.2014 r.
Szanowni Państwo,

W dniach 21 - 23.05.2014 r. Biuro projektu będzie czynne w godz. 7.15 - 11.15.

15.05.2014 r.
Szanowni Państwo,

w dniu 13.05.2014 r., otrzymaliśmy zgodę ze strony NCBiR na uruchomienie zajęć dodatkowych z Matematycznych metod optymalizacji. Zajęcia odbędą się w wymiarze 16 godzin (8 spotkań)dla 2 grup, w miesiącach maj i czerwiec.Obowiązuje kolejność zgłoszeńZ uwagi na ograniczenia czasowe, zainteresowane osoby zapraszamy w piątek (16.05.2014) od godziny 12:00 do Biura projektu w celu złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "Zajęcia dodatkowe".


29.04.2014 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w dniach 06-07.05.2014 r. od godz. 7:30 w Biurze projektu będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe na warsztaty z pracodawcami. Wzór formularza w zakładce "Przygotowanie do wejścia na rynek pracy".

09.04.2014 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Stypendia" znajduje się ostateczna lista stypendystów.

19.03.2014 r.
Szanowni Państwo,

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Stypendia" znajduje się wstępna lista stypendystów.


10.03.2014 r.
Szanowni Państwo, 

Biuro projektu informuje o terminach realizacji zajęć dodatkowych: 

Pakiety statystyczne i ekonometryczne 

I gr - poniedziałki, godz.: 11:00-12:30, sala 260, prowadzący dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw., 

II gr - środy, godz.: 16:00-17:30, sala 133, prowadzący dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw., 

III gr - piątki, godz.: 11:00-12:30, sala 245, prowadzący dr Tomasz Walczyński 

Programowanie obiektowe 

I – wtorki, godz.: 14:00-15:30, sala 245, prowadzący dr Jerzy Mycka, 

II – środy, godz.: 13:30-15:00, sala 202, prowadzący dr Dominik Szałkowski, 

III – piątki, godz.: 12:30-14:00, sala 245, prowadząca dr Beata Bylina

24.02.2014 r. 

Szanowni Państwo,

w dniu 28.02.2014 od godziny 15:00 w biurze projektu, pok. 222 będzie prowadzony nabór wniosków na zajęcia dodatkowe realizowane w IV semestrze.

Zajęcia wliczane do aktywności w projekcie. 

24.02.2014 r.

Informujemy, że w zakładce "Stypendia", została zamieszczona informacja, dotycząca naboru wniosków na IV semestr.

29.01.2014 r.

Szanowni Państwo Studenci II roku kierunki Matematyka i Finanse,

Biuro projektu informuje, że w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS projektu Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse” w ramach Poddziałania 4.1.2  „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 będą realizowane następujące zajęcia dodatkowe:

1.    Pakiety statystyczne i ekonometryczne

2.    Programowanie obiektowe

04.12.2013 r. 

Informujemy, że w dniu 12.12.2013 r. w godz. 15:15- 16:45 odbędzie się panel z pracodawcami dla studentów studiów międzykierunkowych Matematyka i Finanse. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w Biurze projektu do 11.12.2013 r.

15.11.2013 r. 

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Stypendia" zamieszczona została ostateczna lista stypendystów. 

30.10.2013 r. 

Biuro projektu informuje, że w zakładce "Stypendia" zamieszczona została lista osób rekomendowanych do otrzymania stypendium. 

16.10.2013 r. 

Informujemy, że w dniu 16.10.2013 r. ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendium. Więcej informacji w zakładce "Stypendia".

15.10.2013 r. 

Informujemy, że w dniu 17.10.2013 r. w godz. 15:00 - 16:30 w Biurze projektu przyjmowane będą formularze zgłoszeniowe na zajęcia dodatkowe. Więcej informacji w zakładce "Zajęcia dodatkowe".

14.10.2013 r. 

Informujemy, że w dniu 28.10.2013 r. w Auli Informatyki (duża) w godz. 16:15 - 17:45 odbędzie się panel z pracodawcami dla studentów studiów międzykierunkowych Matematyka i Finanse. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w Biurze projektu do 24.10.2013 r.

10.10.2013 r. 

Informujemy, że w dniach 16-18.10.2013 r., odwołane zostają zajęcia z przedmiotu "Bankowość" z dr Anną Korzeniowską oraz dr Wojciechem Misterkiem.