Konferencja: ROŚLINA – ŹRÓDŁO MATERIAŁU BADAWCZEGO

Zaproszenie na konferencję.

. 

III  MIĘDZYNARODOWA  KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„ ROŚLINA – ŹRÓDŁO MATERIAŁU BADAWCZEGO”

16 - 18 października 2013 r., Lublin

Centrum Konferencyjne Hotelu Victoria

.Organizatorzy konferencji:

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

.Współorganizatorzy konferencji:
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakład Fizjologii Roślin Instytutu Biologii i Biochemii UMCS w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe
Komisja Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Polskie Towarzystwo Botaniczne Odział Lubelski


 

.3rd  INTERNATIONAL  CONFERENCE  AND  WORKSHOP

 “PLANT – THE  SOURCE  OF RESEARCH  MATERIAL”

.

16th – 18th October 2013, Lublin, Poland
Conference Centre of the Victoria Hotel

.ORGANIZED BY
Society for Pharmaceutical Sciences, Lublin
Botanical Garden of Maria Curie Sklodowska University in Lublin
Polish Academy of Science Lublin

.CONFERENCE CO-ORGANIZERS:
Chair and Department of Pharmaceutical Botany, Medical University of Lublin
Chair of Chemistry, Department of Analytical Chemistry, Medical University of Lublin
Department of Plant Physiology, Institute of Biology and Biochemistry,
Maria Curie-Sklodowska University
Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin
Scientific Society of Lublin
Committee of Medical Sciences, PAS Branch in Lublin
Association of Polish Botanic Gardens and Arboreta
Polish Botanical Society, Branch in Lublin

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2013