Dr Grażyna Szymczak Prezesem Zarządu Stowarzyszenia ROBiA w Polsce

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym ogrody botaniczne, palmiarnie i arboreta, czyli instytucje, które w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody mają status ogrodów botanicznych. Do działań prowadzonych przez stowarzyszenie należy inicjowanie, obejmowanie patronatem i podejmowanie wspólnych badań naukowych, monitorowanie uprawy ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzenie regionalnych banków nasion oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju. Rada Ogrodów wspólnie z wybranym ogrodem co roku organizuje również zjazd ogrodów botanicznych i arboretów połączony z konferencją naukową. Jest to najstarsza i jedyna organizacja koordynującą całokształt działalności tych instytucji w skali ogólnopolskiej. Stowarzyszenie zrzesza 38 ogrodów i arboretów, tworzących tzw. krajową sieć ogrodów botanicznych (wykaz wszystkich członków zwyczajnych dostępny jest na stronie  http://www.robia.pl Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest najstarszą i najważniejszą organizacją koordynującą całokształt działalności tych instytucji w skali ogólnopolskiej. Upoważniona jest również do reprezentowania polskich ogrodów botanicznych w organizacjach międzynarodowych, a w szczególności w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), International Association of Botanic Gardens (IABG). W ostatnich latach Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów współorganizowała kilka konferencji oraz sympozjów międzynarodowych sieci Botanic Gardens in the Baltic Sea Region oraz m.in. uczestniczyła w pracach związanych z organizacją Kongresu Edukacyjnego BGCI.

W dniach 17-21 stycznia 2020 roku odbyło się XVII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, tym samym miało miejsce pierwsze Walne Zgromadzenie Członków odbywające się po roku kalendarzowym, w którym upłynął okres kadencji Władz Stowarzyszenia na lata 2016-2019. Skutkiem tego nabrały mocy prawnej mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2020-2024 [§19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia: kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się po roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji"].

Wobec powyższego oraz na podstawie uchwały nr 11/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2024 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandat Prezesa Zarządu objęła:

       Prezes Zarządu: dr Grażyna Szymczak

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na podstawie uchwały nr 12/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12.06.2019 roku w sprawie wyboru na Członków Zarządu Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2024 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandaty objęły następujące osoby:

      I Wiceprezes Zarządu: dr Paweł Kojs

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

    II Wiceprezes Zarządu: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM

Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

      Sekretarz Zarządu: mgr Damian Matynia

Ogród Botaniczny w Mikołowie i PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

      Członek Zarządu: dr Dorota Mańkowska

Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

      Członek Zarządu: mgr inż. Andrzej Przewłocki  

Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kaliska - Ogrodu Dendrologicznego i Gospodarstwa Szkółkarskiego Wirty

Na podstawie uchwały nr 13/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 13.06.2019 roku w sprawie wyboru na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na nową 4-letnią kadencję 2020-2024 z dniem 21 stycznia 2020 roku mandaty objęły następujące osoby:

         dr Agnieszka Zawisza-Raszka

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu

         mgr inż. Piotr Banaszczak

Kierownik Arboretum SGGW w Rogowie

         dr hab. Waldemar Buchwald

Kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

ukonstytuowanie składu Komisji Rewizyjnej nastąpi podczas pierwszego jej posiedzenia.

 

Załącznik:

Uchwała nr 11/XVI/19 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 13.06.2019 roku

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2020