Zdrowie psychiczne w miejscu pracy – konkurs na projekty międzynarodowe

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z dokumentacją konkursu Komisji Europejskiej na projekty związane z zapewnieniem komfortu psychicznego w miejscu pracy, realizowane w konsorcjach międzynarodowych ze szkołami wyższymi, w tym spin-off, placówkami ochrony zdrowia, firmami prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem propozycji projektowych w konkursie „Zdrowie psychiczne w miejscu pracy” powinna być poprawa warunków pracy poprzez działania mające na celu redukcję stresu oraz ograniczenie absencji chorobowej pracowników, spowodowanej tym czynnikiem. Dodatkowo, jak wskazuje Komisja Europejska w dokumentacji konkursowej, stres w miejscu pracy powoduje nie tylko niższą efektywność pracowników, ale także jest przyczyną wcześniejszych odejść na emeryturę.

Wnioski projektowe, składane przez międzynarodowe, wielosektorowe konsorcja naukowe, powinny uwzględniać szeroko pojęte zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, także związane z kulturą organizacyjną i stylem zarządzania.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane aplikacje najciekawsze merytorycznie.

Wstępne propozycje wniosków (I etap) - za pośrednictwem systemu elektronicznego Komisji Europejskiej (EPSS) - będą przyjmowane do 2 października 2018r., do godz. 17.00.

Szczegółowe informacje


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Olga Pliszczyńska
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Anna Kotula-Pytel

Rektorat, pokój 1406
tel. 81 537 53 65, 81 537 54 58 oraz 81 537 54 98

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2018