Zasady funkcjonowania UMCS w okresie 24.12.2016-1.01.2017

Komunikat w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Prorektorzy,
Dziekani Wydziałów,
Dyrektorzy i Kierownicy jednostek ogólnouczelnianych UMCS,

w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 17/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 r. Centrum Kadrowo-Płacowe przypomina o:

 1. Obowiązku sporządzania wykazów osób, które będą świadczyły pracę w okresie od dnia 24 do dnia 31 grudnia 2016 r. w przypadku pracowników prowadzących istotne badania naukowe, obsługujących stale pracującą aparaturę naukowo-badawczą, zatrudnionych przy dozorze mienia, służb konserwatorskich oraz pracowników wyznaczonych do pracy w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wykazy należy przekazać do dnia 1 grudnia 2016 r. zgodnie z przydzielonymi kompetencjami zawartymi w §7 ww. zarządzenia.
 2. Wykorzystywaniu przez pracowników w ww. okresie w pierwszej kolejności czasu wolnego za nadgodziny.
 3. W przypadku braku nadgodzin pracownicy mogą wykorzystać urlop wypoczynkowy lub dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem.

W sytuacji, gdy pracownik nie posiada urlopu wypoczynkowego, może ubiegać się o urlop bezpłatny. Wniosek o urlop należy złożyć do Biura Kadr w nieprzekraczającym terminie do dnia 1 grudnia 2016 r.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  17 listopada 2016