Zaproszenie na spotkania z Rektorem UMCS

Zapraszamy na spotkania z Rektorem UMCS prof. Stanisławem Michałowskim poświęcone nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz programowi ubezpieczeniowemu skierowanemu do pracowników UMCS i członków ich rodzin.

Harmonogram spotkań:

29 czerwca 2018 r.
godz. 13.30, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - Aula Wydziałowa

4 lipca 2018 r.

 • godz. 10.00, Wydział Politologii - Aula im. Ignacego Daszyńskiego
 • godz. 12.00, Wydział Artystyczny - Aula Wydziałowa (Instytut Sztuk Pięknych)
 • godz. 14.00, Wydział Pedagogiki i Psychologii - Aula Wydziałowa

5 lipca 2018 r.

 • godz. 11.30, Wydział Humanistyczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Ekonomiczny, Jednostki Ogólnouczelniane - Duża Aula na Wydziale Humanistycznym
 • godz. 13.30, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii - Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji

Spotkania są otwarte dla wszystkich pracowników UMCS.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu w terminie odpowiednim dla ich jednostki organizacyjnej, zapraszamy do udziału w pozostałych spotkaniach w terminach podanych w harmonogramie.

  Aktualności

  Data dodania
  28 czerwca 2018