Zaproszenie do składania wniosków – Horyzont 2020

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu Innovative Medicines Initiative (IMI). Adresatami konkursu są m.in. naukowcy, zainteresowani takimi dziedzinami jak: badania medyczne, rozwój leków, zdrowie publiczne itp.

Wnioski można składać na tematy dotyczące choroby Alzheimera, dużych danych (Big Data), szczepionek, chorób autoimmunologicznych, bariery krew - mózg, rozwoju leków (Call 12) i wykorzystania wyników projektów zrealizowanych w IMI (Call 11).

Budżet konkursu 11 pochodzi wyłącznie z części publicznej i wynosi 5 mln euro. IMI spodziewa się realizacji małych wniosków po ok. 0,5 mln euro trwających nie dłużej niż 24 miesiące. To pilotaż, wprowadzony w odpowiedzi na potrzeby środowiska. Nowi partnerzy mogą brać udział, ale współpraca z zakończonymi (lub kończącymi się projektami) musi być wzięta pod uwagę. Termin składania (jednoetapowego) wniosku upływa 24 października 2017 r.

Budżet konkursu 12 na realizację 7 tematów wynosi 126,4 mln euro, z czego budżet publiczny pochodzący z Horyzontu 2020 wynosi 64,1 mln, a pozostała część to wkład (głównie in kind) firm z EFPIA oraz Partnerów Stowarzyszonych z IMI2, którzy będą brać udział w projektach. Termin składania wniosku konsorcjum badawczego (I etap) to 24 października 2017 r., a zwycięzca, który przejdzie do II etapu, może złożyć pełen wniosek (z konsorcjum przemysłowym) do 16 maja 2018 r.

Tematy konkursu 12:

Szczegółowe informacje:


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58) e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.planna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 lipca 2017