XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizuje w dniach 7-9 września 2016 r. XXIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Tematem XXIII Kongresu SERiA jest „Biogospodarka w rozwoju wsi i agrobiznesu”.

W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w sześciu sekcjach problemowych zatytułowanych:

- Podstawy teoretyczne i metodyczne biogospodarki.

- Rodzinne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa agrobiznesu jako podmioty biogospodarki.

- Biogospodarka a zrównoważony i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich.

- Rynek, łańcuchy dostaw i struktury sieciowe  w biogospodarce.

- Biogospodarka, biotechnologie, gospodarka niskoemisyjna a środowisko i zmiany klimatyczne.

- Sekcja angielskojęzyczna.

Nadesłane przez Państwa artykuły w języku polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych zostaną zamieszczone w Rocznikach Naukowych SERiA (nr ISSN 1508-3535), które znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych MNiSW (z dn.17.12.2013) i posiadają według aktualnej punktacji 8 pkt.

Szczegóły dotyczące organizowanego XXIII Kongresu SERiA znajdą Państwo w dołączonym pliku oraz na stronie internetowej www.seria.home.pl

Szczegóły:

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2016