Wyniki konkursów NCN

15 maja 2017 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 12, SONATA 12, PRELUDIUM 12 i POLONEZ 3. Do finansowania zakwalifikowano 6 projektów złożonych przez pracowników 5 wydziałów naszej Uczelni.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

  • prof. dr hab. Jerzy Nawrocki: Zintegrowane badania archeomagnetyczne i termoluminescencyjne jako narzędzie datowania budowli ceglanych w Polsce (OPUS 12)

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

  • prof. dr hab. Jerzy Żuk: Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych (OPUS 12)
  • dr Maciej Dąbrowski: Proximity-induced ferromagnetism and valley polarization in 2D transition metal dichalcogenides (POLONEZ 3)

Wydział Prawa i Administracji:

  • dr Emil Kruk: Administracyjnoprawna ochrona zwierząt (SONATA 12)

Wydział Biologii i Biotechnologii:

  • mgr Kamil Deryło: Rola nowej izoformy rybosomalnego białka uL10 w regulacji aktywności maszynerii translacyjnej (PRELUDIUM 12)

Wydział Chemii:

  • mgr Adam Włodarczyk: Cykliczne aminoalkohole jako pomocniki chiralne w syntezie enancjomerycznie czystych P-stereogennych fosfin i ich pochodnych (PRELUDIUM 12)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Z pełną listą finansowanych projektów można zapoznać się na stronie internetowej Centrum.

Na połowę maja zapowiadane było uruchomienie możliwości składania wniosków w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13 (termin składania wniosków: do 14 czerwca 2017 r.). Wnioski nie są jeszcze dostępne w systemie OSF. O możliwości składania będziemy informować na stronie internetowej Uczelni.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności