Wybory uzupełniające - 4 czerwca

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej ws. wyborów uzupełniających Prorektora ds. Ogólnych UMCS.

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
informuje

ELEKTORÓW
DO KOLEGIUM ELEKTORÓW
NA KADENCJĘ 2012-2016,

że

wybory uzupełniające
Prorektora ds. Ogólnych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

odbędą się
w dniu 4 czerwca 2014 r. o godz. 11.00
w Auli im. Profesora Kazimierza Myślińskiego
na Wydziale Humanistycznym,
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Uprzejmie przypominamy
o zabraniu mandatów elektorskich.

P r z e w o d n i c z ą c y
Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. nadzw

    Aktualności