Współpraca państw V4 - Korea – I konkurs

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, iż w dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

Zakres tematyki konkursu: chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and chemical engineering. Zakres wsparcia: badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe), badania przemysłowe, prace rozwojowe. Więcej informacji znajdą Państwo w ogłoszeniu konkursowym.

Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Wniosek składa tylko strona koreańska w imieniu całego konsorcjum. Data zamknięcia naboru wniosków to 22.02.2017 r., godz. 18:00 GMT (godz. 18.00 czasu koreańskiego)

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR. Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt. Więcej informacji na stronie NCBR.

 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2016