Wprowadzanie danych o pensum do systemu SAP

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do 8 lipca 2016 r. do systemu HR-Pensum SAP informacji dotyczących zrealizowanych zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015-2016.

Pomocna w tym zakresie będzie instrukcja, którą można znaleźć na stronie www.umcs.pl/pl/sap-instrukcje.htm.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura ds. Kształcenia w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów:

  • Ewa Bondyra, ewa.bondyra@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 57 91 – Wydziały: Humanistyczny i Politologii oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców;
  • Monika Borowska, monika.borowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 51 23 – Wydziały: Prawa i Administracji, Pedagogiki i Psychologii oraz Artystyczny;
  • Wioletta Winiarczyk, winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 51 23 – Wydziały: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Biologii i Biotechnologii, Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Chemii;
  • Elwira Mrugała, elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 537 54 64 – Wydziały: Ekonomiczny, Filozofii i Socjologii, Centrum Kultury Fizycznej oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w celu zmniejszenia ilości dokumentów przekazywanych przez Państwa przy rozliczeniu godzin dydaktycznych za przeprowadzone seminaria dyplomowe, będą brane pod uwagę protokoły z zaliczonych seminariów (dotyczących semestru zimowego oraz semestru letniego). Tym samym prosimy o  ich terminowe uzupełnienie w systemie USOS i niezwłoczne przekazywanie do Dziekanatów Wydziałów. Kserokopie protokołów zostaną przekazane przez Dziekanaty do Biura ds. Kształcenia, zamiast składanych do tej pory list seminarzystów.

Z poważaniem
Pracownicy
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2016