Warsztaty z zakresu design thinking (zapisy do 30.04.)

Serdecznie zapraszamy pracowników UMCS do zgłaszania się na 8-godzinne warsztaty z zakresu design thinking, które odbędą się 18 czerwca 2019 r. w sali klubowej akademika Femina.

Dla kogo?

Warsztaty kierujemy do pracowników, których zadania związane są z zarządzaniem (np. zespołem, projektem, procesem) i którzy chcieliby poznać metodę design thinking w praktyce. 

Cel:

Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych strategii, procesów, projektów, scenariuszy zajęć, etc. Niezależnie od obszaru działań, design thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań. Zajęcia zapoznają uczestników z podstawowymi narzędziami kolejnych faz procesu tj. empatyzacji, definiowania problemu, generowania pomysłów, budowania prototypu i ewaluacji.

Prowadzący:

Warsztaty będą prowadzone przez uczestników projektu UMCS pn. „DT.Uni.: Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University”, którzy brali udział w intensywnym kursie z zakresu design thinking w Birmingham City University: Daniela Góreckiego, Annę Grzegorczyk, Grzegorza Janusza i Olgę Pliszczyńską.

Zapisy:

Rejestracja na warsztaty będzie otwarta do dnia 30 kwietnia 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. W trakcie procesu rejestracji prosimy o podanie problemu związanego tematycznie z Państwa zaangażowaniem zawodowym na Uniwersytecie, który chcą Państwo opracowywać na warsztacie.

Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu na warsztaty do 15 maja br.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Design thinking - warsztaty (18.06.)

Rejestracja na warsztaty będzie otwarta do 30 kwietnia 2019 r. Organizatorzy poinformują o zakwalifikowaniu na warsztaty do 15 maja br.


Deklaruję, że w dniu 18 czerwca 2019 r. będę mogła/mógł uczestniczyć w 8-godzinnych warsztatach. (pole obowiązkowe)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, moich danych osobowych w celu organizacji warsztatów z zakresu design thinking, a także kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych przeze mnie danych. (pole obowiązkowe)


Posiadam wiedzę, że podanie danych w formularzu zgłoszeniowym i jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach z zakresu design thinking. Jestem świadomy/a przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym prawa do wycofania zgody oraz, że jej wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych do czasu wycofania zgody. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym. (pole obowiązkowe)


Udzielone zgody są ważne teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. (pole obowiązkowe)


Jestem świadomy/a, że:

  • podanie danych w formularzu i jego przesłanie w związku ze zgłoszeniem udziału w warsztatach z zakresu design thinking jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Brak podania danych uniemożliwia aplikowanie i udział w warsztatach.
  • w celu organizacji warsztatów z zakresu design thinking Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.
  • posiadam wiedzę o przysługujących mi na podstawie przepisów praw, w tym sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania usunięcia danych z bazy UMCS, a także prawa do odwołania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej odwołanie nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w warsztatach z zakresu design thinking. Zostałem/am także poinformowany/a o zasadach i środkach przetwarzania danych oraz innych elementach przetwarzania moich danych zawartych w obowiązku informacyjnym.

Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin. Dane osobowe (w zakresie zgodnym z formularzem) podawane są przez osoby zgłaszające chęć udziału w warsztatach z zakresu design thinking dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w warsztatów. Zbierane są one przez UMCS wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji warsztatów z zakresu design thinking. Będą one przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w warsztatach z zakresu design thinking, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl. (pole obowiązkowe)

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2019