Warsztaty z psychoedukacji w zakresie pracy akademickiej

Zapisy na spotkanie z terapeutami zostały zakończone.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z terapeutami (psychiatrą i terapeutą środowiskowym), którzy pomogą zrozumieć sposób funkcjonowania studenta z problemami zdrowia psychicznego oraz znaleźć odpowiednie sposoby reagowania w pojawiających się trudnych sytuacjach.

Czego będzie można się dowiedzieć?

 • Jakie zachowania towarzyszą najczęściej spotykanym zaburzeniom psychicznym?
 • Jakie trudności interpersonalne towarzyszą osobom z zaburzeniami psychicznymi?
 • Na czym polegają problemy administracyjne studentów z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jakie trudności w przyswajaniu wiedzy mogą pojawić się w związku z zaburzeniami psychicznymi?
 • Gdzie na UMCS można uzyskać informacje w kryzysowej sytuacji ?
 • Które instytucje z terenu Lublina świadczą pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi?

Czego będzie można się nauczyć?

 • Dostrzegania symptomów najczęstszych zaburzeń psychicznych,
 • zasad komunikowania się z osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • procedur reagowania w trudnych sytuacjach z udziałem studenta z zaburzeniami psychicznymi.

Jak będzie przebiegać spotkanie?

Dyskusja: czy trzeba znać diagnozę, by móc skutecznie pomóc studentowi?

Praca nad konkretnymi sytuacjami:

 • omówienie sytuacji związanych z życiem uczelnianym studentów z zaburzeniami psychicznymi,
 • grupowe opracowywanie rozwiązań omawianych trudności,
 • omówienie wypracowanych sposobów postępowania,
 • wypowiedź osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • możliwość rozmowy z gościem,
 • omówienie, jakie trudności w nauce mogą mieć studenci z zaburzeniami psychicznymi.

Terminy:

 • Grupa I - 16 kwietnia (czwartek), godziny 9:00-13:00
 • Grupa II - 21 kwietnia (wtorek), godziny 9:00-13:00
 • Grupa III - 23 kwietnia (czwartek), godziny 9:00-13:00

Miejsce: Sala Obrad Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (sala nr 4), Pl. M. Curie Skłodowskiej 4.

ZAPISY ZAKOŃCZONE

Kontakt: Katarzyna Skalska - koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

Organizator warsztatów we współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii, w ramach projektu "Przyjazny Uniwersytet".

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Ds. "Babilon"
ul. Radziszewskiego 17/9
tel: 081 537 58 90

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  8 kwietnia 2015