Warsztaty: Emocje – poczuć i zrozumieć...

Zapraszamy pracowników UMCS do udziału w warsztatach "Emocje – poczuć i zrozumieć – inteligencja emocjonalna dla początkujących"!

Emocje to klucz do poznania i zrozumienia siebie. Jak i po co przeżywam emocje? Co chcą mi powiedzieć? Jakie moje potrzeby i wartości za nimi stoją? Do czego mnie skłaniają? Jak emocje zbliżają mnie do innych ludzi? Jak być empatycznym dla siebie i innych?

Zapraszamy na warsztaty, które zabiorą nas w podróż po świecie emocji.

16 lutego 2018 r., piątek, godz. 9.00-15.00
Biuro Rozwoju Kompetencji
ul. Sowińskiego 12 pok. 4 (sala szkoleniowa)

Prowadząca: Marzena Bichta

 • Psycholog (Psychologia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Psychoterapeuta (Terapia Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopnia, Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim – w trakcie)
 • Trener ( Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkoła Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting)
 • Certyfikowanym praktyk MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II
 • Certyfikowanym praktyk The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence)

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia drogą mailową:  marzena.bichta@umcs.lublin.pl. W treści maila należy podać imię i nazwisko, temat szkolenia i numer telefonu.

Liczba miejsc ograniczona do 12 osób w grupie. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  Aktualności

  Data dodania
  8 lutego 2018