Walne zebranie PKZP przy UMCS w Lublinie

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie zwołuje Walne Zebranie Członków PKZP, które odbędzie się 24 maja 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Rektoratu, w Auli II Wydziału Ekonomicznego. Zachęcamy do udziału Członków PKZP oraz zainteresowanych pracowników Uniwersytetu.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego Zebrania Walnego i Sekretarza Zebrania; podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
 • Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności PKZP
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKZP
 • Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi PKZP
 • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru na nową kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP
 • Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej PKZP przy UMCS
 • Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się wybranych władz PKZP
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS w Lublinie

W imieniu Zarządu PKZP przy UMCS
Roman Fiut - Przewodniczący

  Aktualności

  Autor
  Jerzy Płatakis
  Data dodania
  23 maja 2019