Uniwersytet Młodego Odkrywcy - konkurs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs w ramach nowego programu – Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Na wsparcie mogą liczyć jednostki naukowe, które zaangażują się w pracę z młodzieżą.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy to nowy program adresowany do dzieci i młodzieży. Naukowcy będą popularyzować wyniki najnowszych badań naukowych i rozwijać zainteresowanie nauką wśród uczestników. Dzieci w wieku od 6 do 16 lat będą uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach, których większość prowadzona będzie na uczelniach lub w instytutach badawczych. 

Celem programu jest stworzenie nowych inicjatyw oraz wsparcie już istniejących uniwersytetów dziecięcych. W każdym projekcie weźmie udział minimum 70-cioro dzieci. Cykliczne zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez pracowników naukowych i specjalistów z określonego zakresu.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi nie więcej niż 40 000 zł, przy czym wkład własny nie może być niższy niż 20% wartości projektu. Wnioskodawca może otrzymać finansowanie na realizację nie więcej niż 5 projektów w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie

Termin zamknięcia konkursu - 14 października 2016 r.

Informujemy, że Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Panią mgr Anną Bukowską – Koordynatorem Uniwersytetu Dziecięcego, planuje aplikować w ramach konkursu na poszerzenie oferty działań skierowanych dla dzieci. Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu.

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
tel.: 81 537 54 92, 54 61, 58 45
email: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    6 września 2016