Ubezpieczenie grupowe dla pracowników UMCS

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że specjalnie dla pracowników UMCS oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci PZU Życie wprowadził nowe warunki ubezpieczenia grupowego w ramach „Klubu PZU Pomoc w Życiu“ dające możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego od 1 stycznia 2014 r. z szerszym niż do tej pory zakresem i wysokością świadczeń oraz z wydłużeniem okresu odpowiedzialności do 80. roku życia, stwarzające również okazję do skorzystania z szeregu zniżek, np.: zniżek na ubezpieczenia majątkowe lub zniżek w punktach handlowo-usługowych.

Od stycznia 2014 roku pracownicy mogli decydować o wyborze odpowiedniego dla siebie wariantu ubezpieczenia.

Specjalnie dla osób, które do tej pory nie skorzystały z możliwości przystąpienia do nowego programu ubezpieczeniowego została wynegocjowana z ubezpieczycielem możliwość:

  • przystąpienia do dowolnie wybranego wariantu ubezpieczenia od dnia 01.01.2015 roku oraz
  • zmiany wariantu na wyższy dla już ubezpieczonych bez stosowania karencji w pełnym zakresie ubezpieczenia.

Po tej dacie występować będą karencje odpowiednie dla każdego świadczenia, np. urodzenie dziecka – 9 miesięcy, zgon rodziców/teściów – 6 miesięcy, operacja chirurgiczna – 6 miesięcy, ciężka choroba – 3 miesiące, leczenie specjalistyczne – 3 miesiące.

Pragniemy poinformować, że grupowe ubezpieczenie w oparciu o umowę z 2008 r. (wariant I – 48 zł, wariant II – 56 zł) będzie zastępowane ubezpieczeniem w ramach „Klubu PZU Pomoc w Życiu“ z wariantami: I – 54 zł, II – 62 zł, III – 68 zł.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego pakietu, przygotowaliśmy dla Państwa porównanie ww. wariantów.

Przypominamy również o możliwości przystąpienia pracowników UMCS oraz ich współmałżonków lub partnerów życiowych i niepełnoletnich dzieci do ubezpieczenia Opieki Medycznej z dniem 01.01.2015 roku.

Uprzejmie prosimy pracowników UMCS, którzy dokonali wyboru wariantu ubezpieczenia i chcą skorzystać ze zniesienia karencji o wypełnienie Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczeń (wniosek dostępny na stronie internetowej www.pracownik.umcs.pl lub w Biurze Płac) i złożenie go do Biura Płac w Centrum Kadrowo-Płacowymo UMCS, IX piętro Rektoratu, pok. 905.

Biuro Płac
Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS

    Aktualności