Ubezpieczenie dla pracowników UMCS

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2014 r. PZU wprowadziło nowe warunki ubezpieczenia grupowego w ramach „Klubu PZU Pomoc w Życiu”, specjalnie dla pracowników UMCS oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, dające możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego z szerszym niż do tej pory zakresem świadczeń oraz stwarzające okazję do skorzystania z szeregu zniżek, np.: zniżek majątkowych lub zniżek w punktach handlowo-usługowych. Dodatkowo do ubezpieczenia mogą dołączyć partnerzy życiowi pracowników Uniwersytetu, a wszyscy ubezpieczeni będą objęci ochroną do 80. roku życia. Obecnie z powyższych rozwiązań korzysta wiele uczelni wyższych, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

We wszystkich nowych wariantach ubezpieczenia kwoty wypłaty świadczeń są wyższe, a zakresy polis szersze, dzięki czemu nowe propozycje są korzystniejsze niż obecne.

W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego pakietu przygotowaliśmy dla Państwa porównanie wariantów obecnie funkcjonujących z nowymi propozycjami.

Pobierz porównanie wariantów ubezpieczenia [PDF]

Osoby, które zdecydowały się na ubezpieczenie od 1 stycznia, 1 lutego lub 1 marca są objęte ochroną od pierwszego dnia. Zainteresowanych przystąpieniem do ubezpieczenia bez okresów karencji, z odpowiedzialnością od 1 marca, prosimy o kontakt z Biurem Płac.

WAŻNE:  Osoby, które zdecydują się na przejście do nowego wariantu ubezpieczeń do 1 marca mogą korzystać ze wszystkich świadczeń bez okresu karencji. Po tej dacie występować będą karencje odpowiednie dla każdego świadczenia, np. urodzenie dziecka - 9 miesięcy, zgon rodziców/teściów - 6 miesięcy, operacja chirurgiczna - 6 miesięcy, ciężka choroba - 3 miesiące, leczenie specjalistyczne - 3 miesiące.

Uprzejmie prosimy pracowników UMCS o wypełnienie Wniosku Przystąpienia do Ubezpieczeń (wniosek dostępny w liście załączników poniżej lub w  Biurze Płac) i złożenie go do Biura Płac Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS, IX piętro Rektoratu, pok. 905. Data wpłynięcia wniosku decydować będzie o początku odpowiedzialności w ubezpieczeniu.

Biuro Płac
Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS

    Aktualności