Trwa rekrutacja do programu "Zintegrowany UMCS"

Trwa rekrutacja do projektu „Zintegrowany UMCS”. Realizowane w ramach projektu zadanie obejmuje kursy i studia podyplomowe dla pracowników UMCS.

Projekt „Zintegrowany UMCS” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz wybór jednej z możliwych form wsparcia. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Domu Studenckim "Ikar" w pok. 11 (parter) do 30.09.2018 roku.

Adres e-mail: zintegrowany@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacjeZarządzenie ws. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników:

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2018