Transmisja on-line konferencji programowej NKN w Lublinie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, która odbędzie się 29 i 30 marca w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Konferencja będzie transmitowana on-line na stronie www.nkn.gov.pl.

Harmonogram transmisji:

29 marca 2017

 • 10.00-10.15 - Oficjalne otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • 10.15-11.00 - Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 11.00-11.30 - Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej; Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania
 • 12.00-13.15 - PANEL I: Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich
 • 14.15-15.30 - PANEL II: Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym
 • 15.30-16.45 - PANEL III: Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

30 marca 2017

 • 9.00-9.30 - Wystąpienie otwierające - prof. dr hab. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW; Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze
 • 9.30-10.00 - Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski; Jakość kształcenia - szanse i wyzwania
 • 10.00-11.15 - PANEL IV: Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów
 • 11.45-13.00 - PANEL V: Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego

  Aktualności

  Data dodania
  28 marca 2017