Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o liczbie pozostałych wolnych miejsc na szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, przeznaczonych dla pracowników (stan na dzień 24 września 2018 r. godzina 7.15):
Wydziału Biologii i Biotechnologii,
Wydziału Chemii,
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Instytutu Fizyki,
Instytutu Sztuk Pięknych.

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

1.

26 września 2018 r.

brak

2.

1 października 2018 r.

brak

3.

3 października 2018 r.

brak

4.

8 października 2018 r.

brak

5.

10 października 2018 r.

3

6.

15 października 2018 r.

2

7.

17 października 2018 r.

11

8.

22 października 2018 r.

17

9.

24 października 2018 r.

19

10.

29 października 2018 r.

19

11.

5 listopada 2018 r.

20

12.

7 listopada 2018 r.

19

13.

12 listopada 2018 r.

20

14.

14 listopada 2018 r.

19

15.

19 listopada 2018 r.

17

16.

21 listopada 2018 r.

20

17.

26 listopada 2018 r.

20

 

Jednocześnie przypominamy, że szkolenia będą realizowane w Policealnej Szkole Medycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Lublinie (Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin, sala nr 1).

Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.00.
Zakończenie szkolenia o godzinie 15.15.

Wytypowani na szkolenie pracownicy, proszeni są o telefoniczne (tel. 81-537-58-07) zgłaszanie do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej uczestnictwa w szkoleniach w wyżej podanych terminach.

Kierownik działu BHP i OP
Witold Muszyński

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2018