Szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej informuje o liczbie pozostałych wolnych miejsc na szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, przeznaczonych dla pracowników (stan na dzień 23 października 2018 r. godzina 15.00):
Wydziału Biologii i Biotechnologii,
Wydziału Chemii,
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Instytutu Fizyki,
Instytutu Sztuk Pięknych.

Lp.

Termin szkolenia

Liczba wolnych miejsc

1.

29 października 2018 r.

brak

2.

5 listopada 2018 r.

brak

3.

7 listopada 2018 r.

1

4.

12 listopada 2018 r.

9

5.

14 listopada 2018 r.

10

6.

19 listopada 2018 r.

6

7.

21 listopada 2018 r.

15

8.

26 listopada 2018 r.

18

 
Jednocześnie przypominamy, że szkolenia będą realizowane w Policealnej Szkole Medycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Lublinie (Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin, sala nr 1).

Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 8.00.
Zakończenie szkolenia o godzinie 15.15.

Wytypowani na szkolenie pracownicy, proszeni są o telefoniczne (tel. 81-537-58-07) zgłaszanie do Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej uczestnictwa w szkoleniach w wyżej podanych terminach.

Kierownik działu BHP i OP
Witold Muszyński

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2018