Szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że do 15 października 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, które są organizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które mają siedzibę na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów, szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi będą odbywały się w następujących terminach:

  •     3-4 listopada 2014 r. w Warszawie;
  •     5-6 listopada 2014 r. w Warszawie.

Istnieje możliwość zapisania się na jeden z powyższych terminów.

Podczas szkolenia podejmowane będą następujące zagadnienia:

  • umiejętności, teoria i praktyka zarządzania projektami badawczymi;
  • definiowanie i planowanie projektu;
  • funkcje i zadania w projekcie;
  • zarządzanie projektem wraz z zarządzaniem ryzykiem;
  • kontrola i monitorowanie przebiegu projektu oraz ewaluacja wraz z zarządzaniem budżetem;
  • zakończenie i zamknięcie projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Dodatkowo, osoby spoza Warszawy będą miały zapewniony bezpłatny nocleg.

Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy:
https://szkolenia.fnp.org.pl/

Szkolenia będą prowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

    Aktualności