Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych organizowanym w dniach 1-2 czerwca 2022 roku w siedzibie naszej uczelni.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naszej uczelni zajmujących się realizacją badań naukowych, w szczególności aplikujących lub planujących aplikować o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie swoich naukowych zamierzeń.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie skutecznej prezentacji własnego wizerunku oraz efektywnej prezentacji swojego dorobku naukowego i realizowanych badań.

Program szkolenia obejmuje:

  • wykład teoretyczny dla szerszego audytorium, który odbędzie się 1 czerwca (środa) w godzinach 9:00–16:00,
  • warsztaty praktyczne dla grupy ok. 20 osób, które zostaną zrealizowane 2 czerwca (czwartek) w godzinach 8:00–16:00.

W ramach wykładu zostaną zaprezentowane m. in. techniki efektywnego wykorzystania różnorodnych kanałów komunikacji stosowanych w procesie wystąpień publicznych, a także zasady skutecznego komunikowania się, nawiązywania kontaktu i wywierania wpływu na odbiorcę. Uczestnicy poznają sposoby przygotowania skutecznej prezentacji, wywierania pozytywnego wrażenia, dostosowywania form przekazu oraz kreowania własnego wizerunku.

Warsztaty pozwolą na przećwiczenie poznanych zagadnień merytorycznych w warunkach symulowanych wystąpień publicznych.

Szkolenie poprowadzi specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania wizerunku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, podpisanie i przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 30 maja do godziny 12.00.

Istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w pierwszym dniu szkolenia. W związku z ograniczoną liczbą miejsc kwalifikacja na zajęcia warsztatowe zostanie dokonana na podstawie kolejności zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2022