Szkolenie na temat wyjazdów finansowanych przez KE

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych zachęca do udziału w warsztatach organizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu pt. Rozwój kariery naukowej w oparciu o krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe finansowane przez KE.

Celem szkolenia będzie przekazanie niezbędnych informacji dotyczących udziału w aktualnym konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, a także zapoznanie z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi przygotowania i złożenia wniosku projektowego.

Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2018r. w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu oraz na stronie internetowej RPK Lublin. Aby móc uczestniczyć w szkoleniu należy zgłosić swój udział poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Kontakt RPK:


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
tel. 81 537 54 98 (58) 
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,  
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki

    Aktualności