Szkolenia z zarządzania strategicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego dla pracowników UMCS.

W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy UMCS, spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów kwalifikacji: 

 • kryterium nr 1 - osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych uczelni lub wchodzące w skład organów kolegialnych uczelni (m.in. JM Rektor, Prorektorzy, członkowie Senatu UMCS, Dziekani Wydziałów, Kierownicy Instytutów, członkowie rad wydziałów),
 • kryterium nr 2 - kanclerz, zastępcy kanclerza, kwestor, zastępcy kwestora,
 • kryterium nr 3 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach uczelni jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się realizacją działań o charakterze strategicznym dla uczelni.

Oferta projektu obejmuje szkolenia z zakresu:

 • Szkolenie 1. Zarządzanie projektami.
  Planowany termin realizacji:
  I grupa 3-4 marca i 10-11 marca 2014 r. 
  II grupa 5-6 marca i 12-13 marca 2014 r.
  Czas trwania: 4 dni (łącznie 32 godzin) 
  Limit miejsc: 30 osób (2 grupy po 15 osób)

 • Szkolenie 2. Zarządzanie programami.
  Planowany termin realizacji:
  I grupa 6-7 maja i 12-13 maja 2014 r.
  II grupa 8-9 maja i 14-15 maja 2014 r.
  Czas trwania: 4 dni (łącznie 32 godzin) 
  Limit miejsc: 30 osób (2 grupy po 15 osób)

 • Szkolenie 3. Zarządzanie ryzykiem.
  Planowany termin realizacji:
  I grupa 31 marca - 1 kwietnia i 7-8 kwietnia 2014 r.
  II grupa 2-3 kwietnia i 9-10 kwietnia 2014 r.
  Czas trwania: 4 dni (łącznie 32 godzin) 
  Limit miejsc: 30 osób (2 grupy po 15 osób)

 • Szkolenie 4. Zarządzanie zmianą.
  Planowany termin realizacji: 27-28.02.2014 r.
  Czas trwania: 2 dni (łącznie 16 godzin)
  Limit miejsc: 15 osób (1 grupa)

 • Szkolenie 5. Komunikacja, negocjacje i zarządzanie konfliktem.
  Planowany termin realizacji: 20-21.02.2014 r.
  Czas trwania: 2 dni (łącznie 16 godzin)
  Limit miejsc: 15 osób (1 grupa)

Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy, którzy zyskali uznanie w szkoleniu kluczowych osób zaangażowanych w kierowanie prestiżowymi instytucjami oraz sprawnie zarządzanymi koncernami.

Wszelkie niezbędne informacje na temat szkoleń dostępne są na stronie internetowej projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”: www.nowoczesny.umcs.lublin.pl.


  Aktualności