Szkolenia dla pracowników z zakresu wielokulturowości (zapisy)

Zapraszamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szkoleniach z zakresu wielokulturowości, prowadzonych przez kadrę Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenia skierowane są do pracowników administracyjnych oraz naukowo-dydaktycznych - osób, które zajmują się obsługą różnych grup cudzoziemców.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-15:30 w sali konferencyjnej w budynku Stołówki Akademickiej „Trójka” (Langiewicza 16, 20-032 Lublin). W ramach szkolenia Organizator zapewnia obiad w Stołówce Trójka.

Terminarz szkoleń

Praca w zespole wielokulturowym
2, 3 lipca - szkolenie w wymiarze 16 godzin (Uwaga! limit zgłoszeń został wyczerpany)

W różnicach siła - Analiza typów osobowości na podstawie metodologii MTB®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki
9, 10 lipca - szkolenie w wymiarze 16 godzin (Uwaga! limit zgłoszeń został wyczerpany)

Opisy szkoleń

Praca w zespole wielokulturowym - główne zagadnienia:

 • podstawy psychologii i filozofii międzykulturowej (definicje i różne spojrzenia na rozumienie różnic międzykulturowych),
 • elementy i etapy procesu tworzenia się zespołu z uwzględnieniem czynnika wielokulturowości,
 • opracowanie sposobów radzenia sobie z trudnościami w poszczególnych fazach pracy zespołu,
 • analiza realnych trudności i problemów występujących w codziennej rzeczywistości w środowisku akademickim,
 • analiza i omówienie kultury/kultur docelowych (w tym wartości narodowych, moralności, etyki, etykiety, itp.).

W różnicach siła! Analiza typów osobowości na podstawie metodologii MTB®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki - główne zagadnienia:

 • analiza psychologicznych źródeł różnic osobowości u poszczególnych osób,
 • geny czy wychowanie? wpływ środowiska i kultury na kształtowanie się poszczególnych elementów składających się na osobowość człowieka, jego postawę, etykę, moralność, wartości itp.,
 • analiza własnych typów osobowości,
 • analiza „idealnego typu” właściwego dla danego kręgu kulturowego, narodowości itp.,
 • korzyści dla współpracy i rozwoju jednostek wynikające z pracy w środowisku wielokulturowym.

Organizator zapewnia przestrzeganie wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem uczestników szkolenia. Szkolenia odbędą się z zachowaniem wszelkich procedur reżimu sanitarnego w sali zapewniającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Kontakt:

magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl

Szkolenia realizowane są w ramach Programu "Welcome to Poland", organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

  Aktualności

  Autor
  Kinga Parcheta
  Data dodania
  24 czerwca 2020