Szkolenia dla pracowników

Wydział Pedagogiki i Psychologii zaprasza pracowników UMCS do udziału w szkoleniach z udziałem ekspertów z Polski, Włoch i Hiszpanii mających na celu podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie kształcenia zdalnego i hybrydowego, w tym studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkolenia prowadzone będą w języku angielskim i obejmować będą trzy obszary tematyczne:

 1. Projektowanie uniwersalne w nauczaniu zdalnym na odległość
 2. Rozwijanie umiejętności zdalnego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych zasobów edukacyjnych oraz metod aktywizujących
 3. Wykorzystywanie zasobów cyfrowych w kształceniu

Szkolenie nr 1: Universal design in distance learning

Topic 1: Universal design - from assumptions to practice

 • Prowadzący: Maria Fazio, Massimo Villari – Włochy
 • Termin: 20.10.2021 r. w godz. 15.00-17.30 (czas: 3 godziny dydaktyczne)

 • Miejsce: Teams

 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń

 • Formularz zgłoszeniowy - topic 1

Topic 2: Inclusive Practices in Higher Education

 • Prowadzący: dr Dorota Chimicz, dr Małgorzata Gulip - Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS, Polska
 • Termin: 20.10.2021 r. w godz. 17.30-20.00 (czas: 3 godziny dydaktyczne)

 • Miejsce: Teams

 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń

 • Formularz zgłoszeniowy - topic 2

Topic 3: Universal Design in Learning in Higher Education – becoming universal teachers

 • Prowadzący: Monica Herrero Vazquez, Nuria Hernandez-Nonclares - Hiszpania
 • Termin: 19.10.2021 r. w godz. 19.00-20.30 (czas: 3 godziny dydaktyczne)

 • Miejsce: Teams

 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń

 • Formularz zgłoszeniowy - topic 3

Rejestracja jest otwarta do 17 października 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 18 października 2021 r.

  Aktualności

  Data dodania
  12 października 2021