Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia w UMCS

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów zaprasza osoby prowadzące zajęcia do udziału 
w szkoleniach dotyczących pracy ze studentami, w tym ze studentami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie nr 1. Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie

 • Termin: 6.10.2021 r. godz. 10.00-12.15Czas: 3 godziny dydaktyczne
 • Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia będzie dostarczenie wiedzy na temat potrzeb studentów ze spektrum autyzmu oraz możliwych dostosowań w cyklu kształcenia. W czasie spotkania na podstawie studium przypadku będziemy wypracowywać możliwe rozwiązania dogodne dla studentów ze spektrum autyzmu 
i akceptowalne dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.
Uczestnicy szkolenia udoskonalą swoje umiejętności planowania i organizacji kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu.

Zapisy:

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 5 października 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 5 października 2021 r.

Prowadzący szkolenie:

Anna Prokopiak, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta metody ESDM, STAT, SACS, ADOS; współfundator i prezes zarządu Fundacji Alpha w Lublinie zajmującej się diagnozą, terapią i wsparciem środowiska osób ze spektrum autyzmu.
Od 1 października 2021 r. członek ogólnouczelnianego Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS.

Szkolenie nr 2. Student jako młody dorosły – specyfika funkcjonowania

 • Termin: 11.10.2021 r., godz. 10.00-12.15
 • Czas: 3 godz. dydaktyczne
 • Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cel szkolenia: przybliżenie uczestnikom specyfiki funkcjonowania studentów w dynamicznym okresie rozwojowym wczesnej dorosłości. Wskazanie obszarów doświadczanych trudności, w tym trudności związanych z pandemią.

Zdobyta wiedza pomoże:
zrozumieć zachowania studentów, również te trudne, zaskakujące,
stosować w pracy strategie konstruktywnego kontaktu ze studentami, które ułatwią osiąganie celów dydaktycznych, organizacyjnych i administracyjnych.

Zapisy:


Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy jest otwarta do 7 października 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 8 października 2021 r.

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. uczelni; pedagog-andragog, coach pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, szkoleniowiec, doradca zawodowy, psychoprofilaktyk. Pracownik Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki UMCS, Współtwórczyni Punktu Wsparcia i Psychoedukacji Sensum UMCS. Poza pracą badawczo-dydaktyczną, zaangażowana w działalność pomocową i szkoleniową na naszym Uniwersytecie. Prowadzi: wsparcie i poradnictwo indywidulane dla studentów i pracowników w Sensum; szkolenia dla opiekunów lat i kierunków z kontaktu ze studentem w kryzysie; superwizje kontaktu ze studentem dla nauczycieli akademickich i pracowników obsługi studentów; wykład adaptacyjny dla studentów I roku w UMCS.
Od 1 października 2021 r. członek ogólnouczelnianego Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS.

Szkolenie nr 3. Wsparcie edukacyjne studentów z uszkodzeniami słuchu

 • Termin: 22.10.2021 r., godz. 10.00-12.15
 • Czas: 3 godziny dydaktyczne
 • Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia:

zapoznanie uczestników z istotą uszkodzeń słuchu, podniesienie świadomości uczestników na temat uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, ukazanie specyfiki procesu kształcenia i sposobów wsparcia edukacyjnego studentów z uszkodzeniami słuchu.

Zapisy:


Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 20 października 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową w dniu 21 października 2021 r.

Prowadzący szkolenie:

Małgorzata Gulip, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej UMCS. Pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Naukowo interesuje się kompetencją językową osób z uszkodzeniami słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki języka polskiego jako drugiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Prowadzi: wsparcie i poradnictwo indywidulane dla studentów i pracowników w Sensum.
Od 1 października 2021 r. członek ogólnouczelnianego Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS.

Szkolenie nr 4. Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku

 • Termin: 29.10.2021 r., godz. 10.00-12.15
 • Czas: 3 godziny dydaktyczne
 • Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
 • Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia:
zapoznanie uczestników z istotą uszkodzeń wzroku, podniesienie świadomości uczestników na temat uszkodzeń wzroku i osób nimi dotkniętych poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, ukazanie specyfiki procesu kształcenia i sposobów wsparcia edukacyjnego studentów 
z uszkodzeniami wzroku.

Zapisy:


Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy i jest otwarta do 27 października 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia zostaną przekazane drogą mailową 
w dniu 28 października 2021 r.

Prowadzący szkolenie:

dr Dorota Chimicz – adiunkt w Katedrze Psychopedagogiki Specjalnej 
i Socjopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, tyflopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki, doświadczony terapeuta i nauczyciel dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością, tutor szkolny.
Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychopedagogicznych i socjopedagogicznych aspektów uwarunkowań, organizacji, przebiegu i efektywności edukacji i rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej, koncepcji projektowania uniwersalnego dla edukacji, wykorzystania technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej.
Od 1 października 2021 r. członek ogólnouczelnianego Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS

Zapraszamy również do śledzenia strony https://www.umcs.pl/pl/dostepny-umcs,18831.htm

 

  Aktualności

  Data dodania
  5 października 2021