System parkingowy obsługujący Kampus Zachodni od 01.05.

Dział Eksploatacji informuje, że od 1.05.2021 zostanie uruchomiony system parkingowy obsługujący Kampus Zachodni, tj.:

 • Wydział Artystyczny,
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Politologii i Dziennikarstwa,
 • Instytut Psychologii.

Z wjazdów na teren Kampusu od ul. Głębokiej (przy Instytucie Muzyki oraz budującym się Instytucie Pedagogiki) będą mogły korzystać tylko osoby uprawnione.

 • Pracownicy ww. jednostek organizacyjnych, którzy mają uprawnienia (tj. uzyskali zgodę na korzystanie z parkingów oraz uiścili opłatę parkingową za br. akademicki), będą korzystali z miejsc parkingowych przy użyciu wydanej karty dostępowej.
 • Około 80 miejsc parkingowych przewidziano również dla zainteresowanych studentów ww. Wydziałów. Ilość miejsc dla danej jednostki będzie proporcjonalna do ilości studentów danego Wydziału/Instytutu. Miejsca będą przydzielane zgodnie z informacją na stronie Wydziału/Instytutu. Opłata parkingowa dla studentów za semestr letni 2020/2021 będzie wynosiła 50 zł.
 • Istnieje możliwość wydania karty prepaid (odpłatność 10 zł) dla pracowników ww. Wydziałów, którzy wjeżdżają okazjonalnie na czas jednorazowo krótszy niż 20 minut.

  Aktualności

  Data dodania
  16 kwietnia 2021