Sukcesy UMCS w programach MNiSW

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o sukcesach UMCS w Programach MNiSW „Doskonała Nauka” oraz „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy zostało złożonych 13 wniosków z różnych jednostek UMCS, z których aż 9 otrzymało finansowanie ze środków Ministra o wartości ponad 1,4 mln zł.

Doskonała Nauka – moduł monografie:

Monografia „Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu RP VII i VIII kadencji”, wartość dofinansowania: 15 400 zł (dr hab. Małgorzata Stefaniuk, Instytut Nauk Prawnych UMCS)

Doskonała Nauka – moduł konferencje:

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, wartość dofinansowania: 129 400 zł (prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Instytut Filologii Polskiej UMCS)

Międzynarodowa Konferencja "Implantacja jonowa i inne zastosowania jonów i elektronów" ION2020, wartość dofinansowania: 112 200 zł (dr hab. Marcin Turek, Instytut Fizyki UMCS)

Interdyscyplinarne seminarium naukowe: „GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ", wartość dofinansowania: 21 130 zł (dr hab. Grzegorz Janicki, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS)

Mediatyzacja sfery publicznej i prywatnej. Międzynarodowe ujęcie porównawcze, wartość dofinansowania: 20 554 zł (dr hab. Ewa Nowak-Teter oraz Joanna Kukier, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS)

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – moduł popularyzacja nauki i promocja sportu:

XVII Lubelski Festiwal Nauki „Nauka bez granic. Enjoy science!” , wartość dofinansowania: 591 250 zł (dr Monika Baczewska-Ciupak, Biuro Promocji UMCS)

Forum Kultury Studenckiej, wartość dofinansowania: 350 000 zł (Izabela Pastuszko, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”)

Ucz się z MaFiI-ą, wartość dofinansowania: 98 065 zł (dr Anna Gąsior, Instytut Matematyki UMCS)

Społeczna Odpowiedzialność Nauki – moduł wsparcie dla bibliotek naukowych:

Digitalizacja i publikacja w BC UMCS 7346 artykułów z czasopism wydawanych w UMCS w latach 1946-2011, wartość dofinansowania: 87 098 zł (Urszula Poślada, Biblioteka Główna UMCS)

Informacje o programach wraz z pełnymi listami zakwalifikowanych projektów znajdują się pod adresami:

https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka

https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy i mimo trudności, związanych ze stanem epidemiologicznym, życzymy pomyślnej realizacji zamierzeń!

    Aktualności

    Data dodania
    14 maja 2020