Sukces UMCS w Programie wymiany bilateralnej Polska-Walonia

Centrum Współpracy Międzynarodowej informuje o decyzji Dyrektora NAWA w sprawie finansowania projektów współpracy polsko-walońskiej. W gronie instytucji akademickich i naukowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu, jest także UMCS.

Przedsięwzięcia naukowe, we współpracy z Walonią, będą realizować:

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS, z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach (koordynatorka projektu pt. E-learning i ICT w edukacji w Polsce i Belgii. Badania porównawcze)

oraz

dr Anna Tatarczak z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości (koordynatorka projektu pt. Koordynacja łańcuchów dostaw: podejście oparte na teorii gier kooperacyjnych).

Dr hab. Lidia Pokrzycka będzie prowadzić badania we współpracy z Uniwersytetem de Mons, natomiast dr Anna Tatarczak - z Center for Operations Research and Econometrics w Ottignies-Louvain-la-Neuve (podlegającym Katolickiemu Uniwersytetowi w Louvain).

Program wymiany bilateralnej Polska-Walonia to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, realizowane przez NAWA z konkretnym regionem Królestwa Belgii. Konkurs jest dedykowany przedsięwzięciom naukowo-badawczym, realizowanym przez zespoły międzynarodowe z Polski i Walonii.

Propozycje projektów z UMCS znalazły się w gronie 12 innych przedsięwzięć, zgłoszonych przez zespoły naukowców m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sukces UMCS jest tym większy, że w gronie projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się dwie propozycje z naszego Uniwersytetu.

Rozpoczęcie realizacji obu projektów jest planowane jesienią br.

    Aktualności

    Data dodania
    1 kwietnia 2020