Sukces UMCS w konkursie pn. „Uczelnia dostępna”

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został beneficjentem konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu POWER pn. „Uczelnia dostępna”.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dostępny UMCS” został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 726 849,20 zł.

Poprzez realizację projektu UMCS stanie się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt obejmuje wprowadzenie zmian organizacyjnych i proceduralnych, w szczególności opracowanie dokumentów strategicznych związanych z dostępnością Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, działania ukierunkowane na wzrost świadomości kadr uczelni w zakresie niepełnosprawności, zwiększenie dostępności architektonicznej oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie technologii wspierających.

Działania będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał przy współpracy pracowników Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS – Biura ds. Kształcenia Ustawicznego oraz Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

    Aktualności

    Autor
    Paulina Orzelska
    Data dodania
    12 grudnia 2019