Sukces UMCS w konkursie NPRH

28 lipca 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo Narodowe.

W konkursie, którego nabór zakończył się w październiku 2016 r., złożono 249 wniosków. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł. Na liście rekomendowanych projektów znalazły się dwa projekty z naszej Uczelni:

  • "Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova". Edycja krytyczna tekstów staropolskich - kontynuacja serii wydawniczej - wniosek złożony przez prof. dr hab. Dariusza Chemperka wraz z zespołem,
  • Krytyczna edycja notatników Józefa Łobodowskiego - wniosek złożony przez prof. dr hab. Jerzego Święcha wraz z zespołem.

Serdecznie gratulujemy!

Pełna lista Laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Data dodania
    31 lipca 2017