Stypendia Rządu Szwajcarskiego dla naukowców i artystów

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania z propozycją Rządu Szwajcarskiego, dotyczącą stypendiów dla naukowców i artystów, w roku akademickim 2019-2020.

Głównym celem oferty jest promocja wymiany i współpracy międzynarodowej pomiędzy Szwajcarią i ponad 180 krajami świata. Dostępne są dwa typy stypendiów - badawcze oraz artystyczne.

Stypendyści wybierani są na podstawie opinii Komisji Federalnej ds. stypendiow dla studentów zagranicznych (the Federal Commission for Scholarships for Foreign Students).

Kryteriami, branymi po uwagę przy ocenie kandydatów są:

 - profil kandydata

 - jakość projektów badawczych lub prac artystycznych

 - synergie i możliwości potencjalnej przyszłej współpracy badawczej

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)

e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl, magdalena.pokrzycka@umcs.pl, anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    16 sierpnia 2018